Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/457/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Nádražní 286/20, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Janem Richterem, bytem na uvedené adrese na dobu určitou do 31. 12. 2011 za smluvní nájemné
ve výši 100 Kč/m2/měs.
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele Jana Richtera o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout