Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/456/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 474/45, Praha 5, k. ú. Smíchov na základě Rozsudku OS pro Prahu 5

Předkládám k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 474/45, Praha 5, k. ú. Smíchov na základě Rozsudku OS pro Prahu 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 474/45, Praha 5, k. ú. Smíchov, s Václavem Studničkou, bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou za nájemné dle platného cenového předpisu, na základě Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat Václava Studničku o usnesení RMČ
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout