Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/455/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů dle ust. § 715 obč.zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi Janou Viertelovou, Nádražní 1272/15, Praha 5, k.ú. Smíchov (obecní) a Antonií Bednářovou a Romanou a Janem Tocháčkovými, El. Peškové 323/1, Praha 5, k. ú. Smíchov (soukromý)
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ - vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout