Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/452/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Záměr prodeje b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 16/505/2008 ze dne 13. 5. 2008, týkající se záměru prodeje b.j. 999/12 a nový záměr prodeje b.j. 999/12 včetně podílu o velikosti 668/11506 na společných částech domu č.p. 999 Na Bělidle č.o. 11 a pozemku parc. č. 412 (zast. plocha )a 413 (zahrada) , vše k.ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se zrušením části usnesení RMČ č. 16/505/2008 ze dne 13.5.2008 týkající se záměru prodeje b.j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle
č. o.11, k. ú. Smíchov
2. s novým záměrem prodeje b.j. 999/12 v domě č.p. 999 Na Bělidle č.o.11a pozemku parc. č. 412 (zast. plocha )a 413 (zahrada) vše k.ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu za cenu 1,036.500,- Kč bez splátek a slev
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit do ZMČ ke schválení záměr prodeje b.j. 999/12 v domě č.p. 999 Na Bělidle č.o.11a pozemku parc. č. 412 (zast. plocha )a 413 (zahrada) vše k.ú. Smíchov, oprávněnému nájemci bytu za cenu 1,036.500,- Kč bez splátek a slev
Termín plnění: 05.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout