Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/453/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OIV/09 na zpracování zadávací dokumentace pro VZ: "ZŠ Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasád"

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 návrh na uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo na dopracování zadávací dokumentace z hlediska rozdělení položkového rozpočtu na samostatné celky podle platných odpisových skupin a na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Akce bude realizována v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha 5 na rok 2011, resp. 2012 a hrazena z kapitálových výdajů kapitoly 0421 - Školství, § 3113, pol. 6121, ORG. 0000000210039.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OIV/09 na dopracování zadávací dokumentace z hlediska rozdělení položkového rozpočtu na samostatné celky podle platných odpisových skupin a na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci akce "ZŠ Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasád" s firmou Ing. arch. Ivanem Kunovským, IČO: 15910601, se sídlem Nad Šárkou 750/28, 160 00 Praha 6, za cenu 101. 025 Kč bez DPH (není plátcem DPH)
2. cenovou nabídku firmy Ing. arch. Ivan Kunovský, IČO 15910601, se sídlem Nad Šárkou 750/28, 160 00 Praha 6, na dopracování zadávací dokumentace z hlediska rozdělení položkového rozpočtu na samostatné celky podle platných odpisových skupin a na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
II.
Ukládá
1. Jakešové Jindřišce, Ing., ved. Odboru investičního
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na dopracování zadávací dokumentace z hlediska rozdělení položkového rozpočtu na samostatné celky podle platných odpisových skupin a na výkon autorského dozoru projektanta při realizaci akce "ZŠ Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasád" s firmou Ing. arch. Ivanem Kunovským, IČO: 15910601, se sídlem Nad Šárkou 750/28, 160 00 Praha 6, za cenu 101. 025 Kč bez DPH (není plátcem DPH)
Termín plnění: 03.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout