Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/451/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Úprava zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na úpravu zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 dle nabídky firmy Sadovnictví Harvánek a spol., s.r.o., Heranova 1550, Praha 5 za cenu 38 429 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 dle nabídky firmy Sadovnictví Harvánek a spol., s.r.o., Heranova 1550, Praha 5
2. finanční krytí ve výši 38 429,- Kč z rozpočtu podkap. 0404, § 3111, položka 5171 opravy a udržování
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit objednávku na úpravu zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
Termín plnění: 13.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout