Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/467/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (popř. pronájmu) pozemku parc. č. 1007/3, k. ú. Jinonice

OOA MHMP obdržel žádost Martina Ryšavého o prodej pozemku parc. č. 1007/3,
k. ú. Jinonice za účelem využívání pozemku k rekreačním účelům
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se záměrem prodeje (popř. pronájmu) pozemku parc. č. 1007/3, k. ú. Jinonice o výměře 868 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy žadateli, za účelem využívání pozemku k rekreačním účelům
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ P5 k prodeji pozemku parc. č. 1007/3, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 16.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout