Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/466/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 536/3, 536/4 a 536/10, k. ú. Radlice

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. předkládaný souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 536/3, 536/4 a 536/10, k. ú. Radlice ve vlastnictví MČ P5 za účelem rekonstrukce stávajícího kabelového vedení 1 kV pro žadatele ELPO kabelové sítě VN a NN s. r. o., Klostermannova 916, 252 19 Rudná u Prahy, následně po kolaudaci stavby bude vyhotovena smlouva o věcném břemenu
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 536/3, 536/4 a 536/10, k. ú. Radlice
Termín plnění: 15.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout