Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.04.2011  jako řádné
číslo usnesení 15/450/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Povolení výjimky z počtu dětí na třídu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012

Radě MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, předkládám žádost o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. výjimku z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov Praha 5 Hlubočepy - Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012.
II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. podepsat schválenou výjimku z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012.
Termín plnění: 10.05.2011
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat základní škole schválenou výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy
Termín plnění: 20.05.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout