Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/289/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., IČ 251 061 21 - žádost o povolení k vjezdu vozidel do areálu školy Pod Žvahovem 463, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. žádost Tanečního centra Praha - konzervatoře o. p. s., IČ 251 061 21, ze dne 16. 2. 2011 o povolení k vjezdu do areálu školy Pod Žvahovem 463, Praha 5, pro tato motorová vozidla:
1. Ford Mondeo RZ 1SL 6826 - vozidlo správce areálu Františka Pražáka z důvodu bydliště správce objektu školy
2. Ford Tranzit RZ 9A4 1115 - vozidlo Tanečního centra Praha - konzervatoře, o. p. s. z důvodu nakládky a vykládky věcí na představení, dovozu obědů, přepravy studentů
3. Ford tranzit RZ 1AV 6501 - vozidlo Tanečního centra Praha - konzervatoře, o. p. s. z důvodu nakládky a vykládky věcí na představení, dovozu obědů, přepravy studentů
II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. informovat o usnesení RMČ Taneční centrum Praha - konzervatoř o. p. s. a SF centra a. s.
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout