Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/281/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Návrh na opravu "Zásad pronájmu obecních bytů (bytových náhrad) v městské části Praha 5" platných od 15. 9. 2007

Předkládám návrh na úpravu shora uvedených zásad, která spočívá v tom, že jsou navržena ke zrušení všechna ustanovení, která by mohla diskriminovat cizince - občany Evropské unie
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. nahrazení slov ""je občanem ČR" a slov "má české státní občanství" slovy "je občanem členského státu Evropské unie" v Zásadách pronájmu obecních bytů (bytových náhrad) v městské části Praha 5 platných od 15. 9. 2007 ve znění pozdějších změn
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. zapracovat uvedené úpravy do platných "Zásad pronájmu obecních bytů (bytových náhrad)"
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout