Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/279/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádosti nájemců bytů o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného

Předkládám k projednání žádosti nájemců bytů o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. žádost Angelino dos Santos da Silva, bytem Plzeňská 948/129a, Praha 5, k. ú. Košíře, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 50% z částky 165.540 Kč z dlužného nájemného, to je 82.770 Kč, s tím, že na zbývající částku bude uzavřena dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 18 měsíců, s podmínkou, že při porušení podmínek splátkového kalendáře bude vymáhána celá částka
2. žádost Lucie Turkové, bytem Musílkova 303/3, Praha 5, k. ú. Košíře, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 50% z částky 23.119 Kč z dlužného nájemného, to je 11. 560 Kč, s tím, že na zbývající částku bude uzavřena dohoda o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 18 měsíců, s podmínkou, že při porušení podmínek splátkového kalendáře bude vymáhána celá částka
3. žádost Marie Šiškové, bytem Stroupežnického 2327/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, o odpuštění poplatků z prodlení ve výši 2.858 Kč z dlužného nájemného
II.
Zamítá
1. žádost Karla Soukupa, bytem Křížová 264/43, Praha 5, k. ú. Smíchov, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.012 Kč z dlužného nájemného a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 12 měsíců
2. žádost Viktora Lady, bytem U Malvazinky 150/24, Praha 5, k. ú. Smíchov, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.645 Kč z dlužného nájemného a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 12 měsíců
3. žádost Jitky Charvátové, bytem Švédská 107/39, Praha 5, k. ú. Smíchov, o odpuštění poplatků z prodlení ve výši 8.602 Kč z dlužného nájemného a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 12 měsíců
4. žádost Richarda Nezvala, bytem Janáčkovo nábř. 729/31, Praha 5, k. ú. Smíchov, o odpuštění poplatků z prodlení ve výši 16.859 Kč z dlužného nájemného a po uznání dluhu doporučuje uzavření splátkového kalendáře na 12 měsíců
5. žádost Jindřicha Vopičky, bytem Štefánikova 316/8, Praha 5, k. ú. Smíchov, o odpuštění poplatků z prodlení ve výši 22.809 Kč z dlužného nájemného a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 12 měsíců
6. žádost Tomáše Drvoty, PhD., bytem Janáčkovo nábř. 473/37, Praha 5, k. ú. Smíchov, o odpuštění poplatků z prodlení ve výši 1.030 Kč z dlužného nájemného a schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem na 12 měsíců
III.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele o rozhodnutí RMČ ve věci prominutí poplatků z prodlení
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout