Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/278/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádosti nájemců bytů o slevu z nájmu bytu

Předkládá k projednání žádosti nájemců bytů o slevu z nájmu bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1. žádost Adama Rakowského, bytem Lumiérů 451/20, Praha 5, k. ú. Barrandov, slevu z nájmu bytu z důvodu výskytu plísně v bytě
2. žádost Jaroslavy Kotálové, bytem Plzeňská 947/129b, Praha 5, k. ú. Košíře, slevu z nájmu bytu z důvodu výskytu plísně v bytě
3. žádost PhDr. Marie Halatové, bytem Janáčkovo nábř. 476/43, Praha 5,
k. ú. Smíchov, slevu z nájmu bytu z důvodu časového prodlení při výměně kotle
II.
Schvaluje
1. žádost Terezy Pekrtové, bytem nám. 14. října 159/6, Praha 5, k. ú. Smíchov, slevu z nájmu bytu z důvodu zatékání do bytu a kolísavého tlaku vody, ve výši 10% po dobu od vzniku do odstranění závad
2. žádost JUDr. Milana Chmelíčka, bytem Mělnická 624/4, Praha 5, k. ú. Smíchov, slevu z nájmu bytu z důvodu zatékání do bytu, ve výši 20% po dobu od vzniku do odstranění závad
3. žádost ing. Petry Hořinové, bytem Preslova 2213/5, Praha 5, k. ú. Smíchov, slevu 100 % z nájmu bytu z důvodu nemožnosti užívání bytu při rekonstrukci elektroinstalace v bytě, a to za období od 29. 9. 2010 do 20. 10. 2010
III.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele o slevu z nájmu bytu o usnesení RMČ
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout