Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/284/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, podílu na pozemku parc. č. 1935/3 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, podílu na pozemku parc. č. 1935/3 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 1125/13
datum převzetí závazné nabídky: 27. 10. 2010
datum akceptace nabídky: 10. 2. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a zastavěných pozemcích: 488/12652
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 488/106729
velikost bytu: 2+kk 48,80 m2
kupující: Monika Vítková
celková kupní cena: 718. 601 Kč
cena se slevou: 628. 776 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit prodej b. j. č. 1125/13, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 30.06.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout