Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/287/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Febiofest, s. r. o.

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 800. 000 Kč firmě Febiofest, s. r. o. na pořádání 18. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Praha - Febiofest 2011 ve dnech 24. 3. do 1. 4. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s poskytnutím neinvestičního příspěvku firmě Febiofest, s. r. o., se sídlem Praha 1, Růžová 951/13, PSČ 110 00, ve výši 800. 000 Kč na pořádání Febiofestu 2011 ve dnech 24. 3. do 1. 4. 2011
2. s finančním krytím z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3399, položka 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3. s návrhem darovací smlouvy
II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. předložit materiál do jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 - firmě Febiofest, s. r. o.
Termín plnění: 24.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout