Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/275/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící

Předkládám k projednání 2 žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící dle ust. § 700 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. žádost Josefa Schovance, bytem Lidická 292/38, Praha 5, k. ú. Smíchov, o rozšíření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese o Jana Astaloše
2. žádost Jiřího Průši, bytem Vrchlického 479/51, Praha 5, k. ú. Košíře, o rozšíření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese o Michala Průšu
II.
Ukládá
1. Rychnovskému Pavlu, Ing., pověř. ved. Odboru majetku a investic
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni při hlasování: M. Kukrle

		


					
Vytisknout