Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

10. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.03.2011  jako řádné
číslo usnesení 10/270/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Zásady k pronajímání parkovacích stání pro parkování os. vozidel ve vnitroblocích nemovitostí, ve kterých vykonává práva vlastníka a správce MČ Praha 5 podle ustanovení §4, odst. 5) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, platné od 1. 2. 2011

Nové zásady pro uzavírání NS na pronájem parkovacích stání pro parkování os. vozidel ve dvorech domů, ve kterých vykonává MČ Praha 5 práva pronajímatele
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. usnesení OR MČ Praha 5 čís. 5/167/99 ze dne 2. 3. 1999 s účinností k 31. 03. 2011 v plném znění
II.
Schvaluje
1. nové Zásady k pronajímání parkovacích stání pro parkování os. vozidel ve vnitroblocích nemovitostí, ve kterých vykonává práva vlastníka a správce MČ Praha 5 podle ustanovení §4, odst. 5) zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m. Prahy /dále jen "Zásady"/
2. uzavírání nových NS vypracovaných podle schválených Zásad s účinností od 1. 4. 2011
3. podání výpovědí z NS na parkovací stání v případě, že současná úroveň předepisovaného nájemného je nižší než podle nově schválených Zásad a to vždy se zveřejněním záměru přednostního pronájmu těchto parkovacích stání k pronajmutí původnímu nájemci za předpokladu, že bude akceptovat nové podmínky nájmu parkovacího stání
III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré admin. úkony spojené s plněním usn. RMČ Praha 5
Termín plnění: 01.04.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout