7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/194/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 90 a 4974/2 k. ú. Smíchov - výměna armatur PVK

OMP eviduje žádost Čermák a Hrachovec a. s. o souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 90 a 4974/2 vše v k. ú. Smíchov za účelem výměny armatur v gravitačním pásmu Václavka I, II k. ú. Smíchov, Malá Strana
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. znění předkládaného souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 90 a 4974/2 vše v k. ú. Smíchov za účelem realizace akce "Výměna armatur v gravitačním pásmu Václavka I, II k. ú. Smíchov, Malá Strana"
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. realizovat veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 90 a 4974/2 v k. ú. Smíchov
Termín plnění: 28.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0