Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/196/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5, na období 2011 - 2014

Radě MČ Praha 5 dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) předkládám návrh na jmenování zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5, na období od 1. 3. 2011 - 28. 2. 2014 (3 roky)
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. - jmenování Mgr. Diany Bubníkové a Michala Šestáka za členy
Školské rady při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
- jmenování Marka Kukrleho za člena Školské rady při Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 -Smíchov, Drtinova 1/1861
- jmenování Jaroslava Knapa a PhDr. Marie Ulrichové - Hakenové za členy Školské rady při Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
- jmenování PhDr. Marie Ulrichové - Hakenové a RNDr. Jana Martince, CSc. za členy Školské rady při Základní škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
- jmenování Bc. Romana Sedláka za člena Školské rady při Základní škole Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
- jmenování Karla Novotného za člena Školské rady při Základní škole Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
- jmenování Mgr. Terezie Hradílkové a RNDr. Jana Martince, CSc. za členy Školské rady při Základní škole Praha 5 -Smíchov, Podbělohorská 26/720
- jmenování JUDr. Naděždy Kratochvílové za členku Školské rady při Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
- jmenování RNDr. Jana Martince CSc. za člena Školské rady při Tyršově základní škole a mateřské škole Praha 5 - Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430
- jmenování Ing. Ondřeje Velka za člena Školské rady při Základní škole waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
- jmenování Karla Novotného a JUDr. Petra Lachnita za členy Školské rady při Základní škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090

II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit starostovi k podpisu jmenování do Školských rad na základě usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 07.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout