Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/190/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1222, k. ú. Hlubočepy za pozemek parc. č. 1040/180, k. ú. Hlubočepy

OSM MHMP obdržel žádost o směnu pozemku parc. č. 1222 ve vlastnictví žadatele za pozemek parc. č. 1040/180 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se směnou pozemku parc. č. 1222, k. ú. Hlubočepy o výměře 250 m2 ve vlastnictví žadatele za pozemek parc. č. 1040/180, k. ú. Hlubočepy o výměře 453 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. sdělit OSM MHMP stanovisko RMČ Praha 5 ke směně pozemků parc.
č. 1222 a 1040/180, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 28.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout