Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/189/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

OOA MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 890/11, k. ú. Hlubočepy zastavěného stavbou bez čísla popisného

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem pronájmu a následným prodejem zastavěného pozemku parc. č. 890/11, k. ú. Hlubočepy o výměře 60 m2 ve vlastnictví obce
hl. m. Prahy vlastníkovi stavby, společnosti PREdistribuce a. s.
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ P5 k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 890/11, k. ú. Hlubočepy
Termín plnění: 28.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout