Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/187/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu-dvojbloku
č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, podílů na pozemcích parc. č. 1935/89 a 1935/88 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka a podílů na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytů
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s realizací prodeje bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu-dvojbloku č. p. 1121-1122 Zahradníčkova č. o. 8 a 10, podílů na pozemcích parc. č. 1935/89 a 1935/88 (zastavěná plocha) vymezených prohlášením vlastníka a podílů na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněným nájemcům bytů, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 1121/10
datum převzetí závazné nabídky: 6. 1. 2011
datum akceptace nabídky: 4. 2. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a zastavěných pozemcích: 515/24631
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 515/106729
velikost bytu: 2+kk 51,50 m2
kupující: id. 1/2 Karel Král
id. 1/2 Helena Černohlávková
celková kupní cena: 681.109 Kč
cena se slevou: 595.970 Kč

bytová jednotka č.: 1121/17
datum převzetí závazné nabídky: 24. 9. 2010
datum akceptace nabídky: 9. 2. 2011
velikost podílu na spol. prostorách domu a zastavěných pozemcích: 833/24631
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 833/106729
velikost bytu: 3+1 83,30 m2
kupující: Ing. Josef Pazdera a Jaroslava Pazderová
celková kupní cena: 1.021.718 Kč
cena se slevou: 894.003 Kč
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit prodej b. j. č. 1121/10 a 1121/17, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout