7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/198/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol na školní rok 2011/2012

Radě MČ Praha 5 předkládám informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2011/2012
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. informaci o zápisu dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných
MČ Praha 5 na školní rok 2011/2012
			Poměr hlasování: 8/0/0