Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/199/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., člen rady

Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky

Usnesením Rady hl.m.Prahy č. 21 ze dne 11. 1. 2011 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 82.000 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči a usnesením Rady hl. m. Prahy č. 20 ze dne 11. 1. 2011 bylo schváleno poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ve výši 19. 250 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou rozpočtu Městské části Praha 5 v kapitole 0501 navýšením o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 82.000 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči a o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 19.250 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi dle rozpisu v příloze č. 1, při současném navýšení třídy 4, položka 4116 - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
II.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., 1. zástupci starostovi
1.1. předložit úpravu rozpočtu 2011 - sociální dávky dle bodu I.1. Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout