Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

7. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.02.2011  jako řádné
číslo usnesení 7/193/2011
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty

Návrh na uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci" se společností REMA Systém, a. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smlouvy "Smlouva o spolupráci"
se společností REMA Systém, a. s., Budějovická č. 64, Praha 4
na zajištění sběrného kontejneru určeného pro zpětný odběr použitého drobného elektrozařízení a baterií
2. znění návrhu smlouvy uvedené v příloze tohoto materiálu
II.
Ukládá
1. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
1.1. připravit smlouvu "Smlouva o spolupráci" a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 07.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0

		


					
Vytisknout