Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/67/2011
 
Předkladatel: Slavík Jiří, JUDr., zástupce tajemníka

Organizační změna Úřadu městské části Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. organizační jednotku Odbor správy služeb ke dni 31.1.2011
II.
Schvaluje
1. zřízení organizační jednotky Odbor vnitřní správy (OVS) ke dni 1. 2. 2011, včetně pracovních míst uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. pověření vedením organizačních jednotek uvedených v bodu III. 1. až 4. tohoto usnesení k datu 1. 2. 2011
3. převedení zaměstnance os. č. 2582 zařazeného v sekretariátu zrušeného Odboru správy služeb do sekretariátu nově zřízeného Odboru vnitřní správy
4. převedení zaměstnance os. č. 4077 zrušeného Odboru správy služeb do Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií nově zřízeného Odboru vnitřní správy
5. převedení zaměstnanců os. č. 1332, 1206, 189 a 1992 z Oddělení správy budov, movitého majetku a autoprovozu zrušeného Odboru správy služeb do Oddělení provozu nově zřízeného Odboru vnitřní správy
6. převedení zaměstnanců os. č. 2551 a 3153 z Oddělení ekonomiky zrušeného Odboru správy služeb do Oddělení ekonomiky nově zřízeného Odboru vnitřní správy
7. převedení zaměstnanců os. č. 1175, 2374, 2327 a 2871 z Oddělení poštovního styku zrušeného Odboru správy služeb do Oddělení spisové služby nově zřízeného Odboru vnitřní správy
8. převedení zaměstnanců os. č. 2355 a 2387 z Oddělení správy budov, movitého majetku a autoprovozu zrušeného Odboru správy služeb do Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií nově zřízeného Odboru vnitřní správy
9. zřízení pracovního místa metodik v sekretariátu Odboru ekonomického,
10. změnu názvu oddělení krizového řízení a prevence kriminality v Odboru Kancelář městské části Praha 5 na oddělení krizového řízení
11. převedení zaměstnance os. č. 2323 z Oddělení krizového řízení Odboru Kancelář městské části do Oddělení sekretariát RMČ a ZMČ Odboru kancelář městské části
12. zřízení pracovního místa koordinátor projektů v sekretariátu Odboru sociálního na dobu 1 roku od 1.2.2011 do 31.1.2012
pro zdravotně postižené v sekretariátu Odboru sociálního
13. zřízení pracovního místa koordinátor pro zdravotně postižené v sekretariátu Odboru sociálního
14. zřízení 2 míst asistent v Oddělení sekretariát RMČ a ZMČ v Odboru Kancelář městské části
III.
Pověřuje
1. Jaroslava Pagáče vedením Odboru vnitřní správy
2. Ing. Libora Kadlece vedením Oddělení provozu
3. Petru Bejčkovou vedením Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
4. Martina Koláře vedením Zvláštní organizační jednotky řízení rizik
IV.
Bere na vědomí
1. že převody zaměstnanců realizované v rámci této organizační změny jsou beze změny jejich pracovně právního poměru.
V.
Ukládá
1. Slavíkovi Jiřímu, JUDr., tajemníkovi ÚMČ P5
1.1. zajistit veškeré technicko - organizační záležitosti vzniklé v souvislosti s touto organizační změnou, jakož i personální a organizační agendu spojenou s převedením zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 v rámci nové organizační struktury Úřadu MČ Praha 5,
Termín plnění: 31.01.2011
1.2. promítnout schválenou změnu organizační struktury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení do Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 5 a jeho změněnou podobu předložit ke schválení Radě MČ Praha 5 na jejím prvním zasedání následujícím po níže uvedeném datu plnění, a to spolu se zprávou o průběhu plnění technicko - organizačních záležitostí, vzniklých v souvislosti s touto organizační změnou, jakož i personální a organizační agendy spojené s převedením zaměstnanců Úřadu MČ Praha 5 v rámci nové organizační struktury Úřadu MČ Praha 5,
Termín plnění: 22.02.2011
1.3. zajistit, aby příslušní vedoucí zaměstnanci vyhotovili a případně zajistili předložení ke schválení potřebné dokumenty a pověření (pracovní náplně, pověření k výkonu zvláštních funkcí apod.) tak, aby nově vytvořená organizační jednotka či její zaměstnanci byli schopni zajistit plynulý chod všech agend jimi vykonávaných.
Termín plnění: 05.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout