3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/61/2011
 
Předkladatel: Kolovratová Marie, předsedkyně Hospodářského výboru

Žádost Rumjany Peškové, Plzeňská 442/211, Praha 5 - Košíře, o úhradu částky za připojení elektroměru z prostředků MČ Praha 5

Předkládám k projednání žádost Rumjany Peškové, Plzeňská 442/211, Praha 5 - Košíře, o úhradu částky za připojení elektroměru z prostředků MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úhradu částky 5.000 Kč z prostředků MČ Praha 5, Centra stř. 93, položka 5185, ostatní služby, Rumjaně Peškové, Plzeňská 442/211, Praha 5 - Košíře, za připojení elektroměru k bytu zvláštního určení na uvedené adrese
			Poměr hlasování: 8/0/0