Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/66/2011
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty

Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011 s názvem projektu Letní výchovně-terapeutický tréninkový program

Letní tábor pro děti s poruchami chování je projektem sekundární prevence kriminality zaměřeným na skupinu dětí a mládeže (8-16let), ohroženou sociálně patologickými jevy
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podání Žádosti o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011 s názvem projektu Letní výchovně-terapeutický tréninkový program
2. spoluúčast MČ Praha 5 ve výši Kč 58.100 v rámci rozpočtu roku 2011
II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., zástupci starosty
1.1. předložit Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011 s názvem projektu Letní výchovně-terapeutický tréninkový program k podpisu starostovi MČ Praha 5 a řediteli Policie ČR, OŘ Praha II
Termín plnění: 31.01.2011
1.2. podat Žádost o státní účelovou dotaci na Krajský program prevence kriminality 2011 s názvem projektu Letní výchovně-terapeutický tréninkový program na MHMP
Termín plnění: 31.01.2011
1.3. předložit na nejbližší ZMČ Praha 5 ke schválení projekt Letní výchovně-terapeutický tréninkový program včetně spoluúčasti MČ Praha 5
ve výši 58. 100 Kč
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout