Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/59/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Č. p. 91 Malátova č. o. 1, k. ú. Smíchov - posouzení žádosti o prodej domu

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se zařazením domu č. p. 91 Malátova č. o. 1, k. ú. Smíchov mezi domy určené k prodeji, jako celek právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. informovat o usnesení RMČ, týkající se nesouhlasu se zařazením domu č. p. 91, k. ú. Smíchov do seznamu domů určených k prodeji předsedu Bytového družstva Malát
Termín plnění: 15.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout