Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/54/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2207 a 2210/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 - vybudování nové vodovodní přípojky

Výše uvedené pozemky tvoří park Skalka, který je ve vlastnictví MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2207 a 2210/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražské vodovody a kanalizace a. s.za účelem vybudování vodovodní přípojky pro park Skalka
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 2207 a 2210/1, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout