Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/60/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Záměr prodeje b. j. 295/01 v domě č. p. 295 Na Zámyšli č. o. 2, k. ú. Košíře oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 28/1237/2001 ze dne 25. 9. 2001, týkající se záměru prodeje b. j. 295/01 a nový záměr prodeje b. j. 295/01 včetně podílu o velikosti 5764/139873 na společných částech domu č. p. 295 Na Zámyšli č. o. 2 a pozemku parc. č. 823 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. část usnesení 28/1237/2001 ze dne 25. 9. 2001, týkající se záměru prodeje b. j. 295/01 v domě č. p. 295 Na Zámyšli č. o. 2, k. ú. Košíře
II.
Schvaluje
1. záměr prodeje b. j. 295/01 včetně podílu o velikosti 5764/139873 na společných částech domu č. p. 295 Na Zámyšli č. o. 2 a pozemku parc. č. 823 (zastavěná plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu za cenu 630.000 Kč bez splátek a beze slev
III.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. zaslat oprávněnému nájemci b. j. 295/01, k. ú. Košíře nabídku na odkoupení v souladu s usnesením RMČ
Termín plnění: 10.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout