3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/56/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře z důvodu stavby "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické Praha 5"

Martin Novák na základě plné moci od firmy Pembroke Jinonice ze dne 27. 7. 2010 požádal o vyhotovení souhlasu s výše uvedenou stavbou
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavby "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické Praha 5"
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0