Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/56/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře z důvodu stavby "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické Praha 5"

Martin Novák na základě plné moci od firmy Pembroke Jinonice ze dne 27. 7. 2010 požádal o vyhotovení souhlasu s výše uvedenou stavbou
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu stavby "Rekonstrukce ulice Na Hutmance a Jinonické Praha 5"
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc.č. 2057/6 a 792/11, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout