Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/55/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Žádost o úpravu terénu na pozemku parc. č. 1882/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 - zavezení terénních nerovností zeminou,srovnání s komunikací Nad Hliníkem

Ing. Petr Klas na základě plné moci od investora Czech International a.s. požádal o možnost využití zbytkové zeminy ze stavby "Víceúčelového areálu Motol".
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1882/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu rekultivace pozemku a zarovnání výškových nerovností
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na parc. č. 1882/1, k. ú. Košíře
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout