3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/57/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Strakatého 1, č. p. 917, záměr prodeje bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., se zastav. pozemkem parcel. č. 920/2, k. ú. Košíře,

Komplexní realizace převodu jednotek v podílových domech ve vlastnictví hl. m. Prahy - MČ Praha 5 id. 2/3 a Bytové družstvo Na Šmukýřce id. 1/3 a převodu podílu zastavěného pozemku
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje bytových jednotek domu č. p. 917, Strakatého 1,
k. ú. Košíře, podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zastavěným pozemkem parcel. č. 920/2, oprávněným nájemcům bytů za ceny dle znaleckého posudku v přiložené tabulce
2. s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny každému kupujícímu z řad oprávněných nájemců bytů, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od převzetí nabídky na odkoupení
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. seznámit s usnesením RMČ o záměru prodeje bytových jednotek domu Strakatého 1, č. p. 917, k. ú. Košíře, Advokátní kancelář JUDr. Ivany Staňkové
Termín plnění: 15.02.2011
1.2. zveřejnit záměr prodeje bytových jednotek domu Strakatého 1,
č. p. 917, k. ú. Košíře
Termín plnění: 15.02.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0