Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/52/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, podílu na pozemcích parc. č. 1935/95 a 1935/93 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, podílu na pozemcích parc. č. 1935/95 a 1935/93 (zastavěná plocha) vymezeného prohlášením vlastníka a podílu na pozemku parc. č. 1935/11 (související plocha), vše k. ú. Košíře oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 1119/11
datum převzetí závazné nabídky: 13. 09. 2010
datum akceptace nabídky: 9. 12. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a zastavěných pozemcích: 331/24990
velikost podílu na souvisejícím pozemku: 331/106729
velikost bytu: 1+1 33,10 m2
kupující: Pavla Fornusková
celková kupní cena: 421.211 Kč
cena se slevou: 368.560 Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku, Mgr., zástupci starosty
1.1. předložit prodej b. j. č. 1119/11, k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. P. Lachnit
		


					
Vytisknout