Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/70/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Stavební úpravy v části NP umístěných v objektu Smíchovské tržnice, nám. 14. října 83/18, Praha 5 - žádost o zplnomocnění Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1, k zastupování zmocnitele pro projednání stavby s OKP MHMP

Stavební úpravy v části NP umístěných v objektu Smíchovské tržnice, nám. 14. října 83/18, Praha 5 - žádost o zplnomocnění Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1, k zastupování zmocnitele pro projednání stavby s OKP MHMP
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se zmocněním Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1 k zastupování zmocnitele ve věci projednávání obnovy dotčeného objektu - nemovitosti spočívající v "Stavební úpravy NP prodejny potravin" včetně "Umístění reklamního označení na fasádě objektu" v části stávajícího objektu Smíchovské tržnice, na pozemku parc. č. 22, k. ú. Smíchov, nám. 14. října 83/15, Praha 5, s orgánem památkové péče v hl. m. Praze - Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mariánské nám. 2, Praha 1
II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. předložit starostovi ÚMČ Praha 5 k podpisu plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti pro Petra Davida, Voršilská 3, Praha 1
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout