3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/53/2011
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., zástupce starosty

Informace o udělených souhlasech OSM od října do prosince 2010

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. informace dle Přílohy č. 1 o souhlasech dle kompetencí
			Poměr hlasování: 8/0/0