Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/41/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP - Švédská 35, č. p. 1844, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Barbora Baumová, žádost o provedení změny v označení nájemce

Žádost nájemce NP - Švédská 35, č. p. 1844, Barbory Baumové o provedení změny v označení nájemce v nájemní smlouvě na podnikatelku Oksanu Trutněnko, IČ 27623998, s kterou uzavřel nájemce smlouvu o prodeji části podniku
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. smlouvu o prodeji části podniku ze dne 14. 12. 2010 uzavřenou mezi Barborou Baumovou, IČ 74848895 a Oksanou Trutněnko, IČ 27623998
II.
Schvaluje
1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 62/98 ze dne 24. 07. 1998, kterým se provede změna v označení nájemce NP kadeřnictví, solárium o výměře 32 m2 v přízemí nemovitosti č. p. 1844, Švédská 35, Praha 5 - k. ú. Smíchov z Barbory Baumové, IČ 74848895, na podnikatelku Oksanu Trutněnko, IČ 27623998, s tím, že ostatní ujednání nájemní smlouvy se nemění
III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ - vyrozumět žadatele o usnesení RMČ a zajistit podpis dodatku k NS
Termín plnění: 25.02.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout