Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/43/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora s JUDr. Dagmar Kuželovou, soudním exekutorem, IČ 126 08 530, k vymožení pohledávky vůči povinnému Loula Petr, Klicperova 570/2, Praha 5

Usnesením OS pro Prahu 5 čís. 36 EXE 2495/2010-17 byla nařízena exekuce na majetek vůči povinnému k vymožení pohledávky ve výši 220.349 Kč a současně byla pověřena JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4, provedením exekuce
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. usnesení OS pro Prahu 5 ve věci vymožení pohledávky vůči povinnému P. Loulovi, spis. zn. 36 EXE 2495/2010 - 17
II.
Schvaluje
1. uzavření Smlouvy o poskytování služeb soudního exekutora
JUDr. Dagmar Kuželové, IČ 126 08 530, se sídlem Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 Praha 4
III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit admin. úkony k uzavření smlouvy podle usn. RMČ Praha 5
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout