Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/38/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Marcela Vosyková, IČ 48018503 - podání žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání objektu Záhorského 886/4, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podání žaloby na zaplacení bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s užíváním objektu Záhorského 4, Praha 5 (budovy č. p. 886 v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha), ve výši 157.339 Kč proti Marcele Vosykové, IČ 480 18 503, místem podnikání Praha - Slivenec,
K Cikánce 642/5, a to v případě, že dlužná částka nebude ze strany Marcely Vosykové uhrazena nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy k úhradě zaslané Marcele Vosykové v návaznosti na usnesení RMČ
II.
Zmocňuje
1. Mgr. Tomáše Kaplana, advokáta, se sídlem Římská 104/14, Praha 2, k podání výše uvedené žaloby, k zastupování MČ Praha 5 při jednání u příslušných soudů a k provádění nezbytných právních úkonů souvisejících s touto žalobou za stranu žalobce
III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení RMČ - M. Vosykové
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout