Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/46/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 jsou předkládány návrhy změn platových výměrů ředitelek/ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 (viz neveřejné přílohy) od 1. 1. 2011 v souvislosti s legislativními změnami a v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5"
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změny platových výměrů ředitelek/ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 od 1.1. 2011 (příloha č.1 a č.2) v souladu s platnými právními předpisy a s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 5"
2. změny platových výměrů ředitelek mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v průběhu roku 2011 (příloha č. 3) v souladu s platnými právními předpisy a s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům základních škol a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 5"
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit k podpisu starostovi MČ Praha 5 schválené platové výměry jednotlivých ředitelek/ředitelů základních škol a mateřských škol
Termín plnění: 21.01.2011
1.2. předložit k podpisu starostovi MČ Praha 5 schválené platové výměry ředitelek mateřských škol
Termín plnění: 15.08.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout