Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/49/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., člen rady

Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zajištění výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5" společnosti XANADU, a. s., IČ: 14498138, DIČ: CZ14498138, České Budějovice, Tylova 17, PSČ 370 01 za cenu 1,148.088,00 Kč bez DPH, tj. 1,377.705,60 Kč s DPH. Cena bude hrazena ze schváleného rozpočtu roku 2011 z podkapitoly 0924, § 6171 takto:
a) pol. 5137 - DHM - 1,002.768,00 Kč včetně DPH
b) pol. 5139 - Nákup materiálu - 42.014,40 Kč včetně DPH
c) pol. 5172 - Programové vybavení - 238.554,00 Kč včetně DPH
d) pol. 5169 - Nákup služeb - 94.369,20 včetně DPH.
2. kupní smlouvu uvedenou v příloze č. 3 tohoto materiálu
II.
Ukládá
1.
1.1. předložit starostovi k podpisu kupní smlouvu se společností XANADU,
a. s. na zajištění nákup výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5
Termín plnění: 21.01.2011
1.2. zajistit dodávku výpočetní techniky v termínu plnění veřejné zakázky na zajištění výpočetní techniky pro Zastupitele městské části Praha 5
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout