Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/34/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., člen rady

Změna v číslování kapitol a podkapitol odborů v rozpočtovém provizoriu MČ Praha 5 na rok 2011 - organizační změna úřadu

Usnesením RMČ č. 7/1745/2010 ze dne 20.12.2010 byla schválena organizační změna ÚMČ Praha 5, v souvislosti s uvedenou změnou je předkládána RMČ ke schválení změna v číslování kapitol a podkapitol rozpočtu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. změnu v číslování kapitol a podkapitol odborů v rozpočtovém provizoriu MČ Praha 5 na rok 2011, dle přílohy č. 1, z důvodu organizační změny úřadu s účinností od 1.1.2011, přičemž stanovený objem finančních prostředků ve výši 85% z 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2010 pro rok 2011 se nemění
2. přesun finančních prostředků, určených k čerpání v době rozpočtového provizoria MČ Praha 5 v roce 2011 ze zrušených odborů na nově vzniklé odbory v objemu již schválených finančních prostředků
II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. informovat vedoucí odborů o změně v číslování a přesunu finančních prostředků dle bodu I.1., 2
Termín plnění: 25.01.2011
1.2. zapracovat změnu v číslování kapitol a podkapitol odborů do rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2011
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout