2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/33/2011
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., člen rady

Převod nepotřebného movitého majetku Policii ČR, OŘ Praha II, v podobě 5ks thermo tiskáren IP-10 Fuji

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. převod nepotřebného movitého majetku Policii ČR, OŘ Praha II v podobě 5ks thermo tiskáren IP-10 Fuji, v celkové výši 21.205 Kč dle znaleckého posudku zapsaného pod pořadovým číslem 1753/09 znaleckého deníku
2. text smlouvy na převod hmotného majetku
II.
Ukládá
1.
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky spojené s převodem nepotřebného movitého majetku Policii ČR, OŘ Praha II, Sokolská 36-38, Praha 2
Termín plnění: 25.02.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0