Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/36/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Návrh změn školských obvodů ZŠ zřizovaných MČ Praha 5

Radě Městské části Praha 5 dle § 178 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) předkládám návrh změn a úprav školských obvodů základních škol zřizovaných MČ Praha 5, který bude zahrnut do nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. předložený návrh změn školských obvodů základních škol zřizovaných MČ Praha 5 dle přílohy
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. předložit MHMP aktualizovaný seznam spádových ulic v Praze 5 k jejich zařazení do obecně závazné vyhlášky
Termín plnění: 07.02.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout