Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 18.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 2/32/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 v souvislosti se schválením uvedení do provozu odloučeného pracoviště uvedené školy v nově zrekonstruovaném objektu Nepomucká 1253, jako obecní mateřskou školu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s návrhem dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 v souvislosti se schválením uvedení do provozu odloučeného pracoviště uvedené školy v nově zrekonstruovaném objektu Nepomucká 1253, jako obecní mateřskou školu
II.
Ukládá
1. Marinovovi Angelu, MUDr., členu zastupitelstva
1.1. předložit návrh dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988 ke schválení do ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout