Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/835/2010
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh na uzavření dodatku č.1 k SOD č. 0009/0/OMZ/09 - pravidelný úklid Pěší zóny Anděl

Prodloužení termínu plnění na základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodloužení doby trvání smlouvy č. 0009/0/OMZ/09 do 12. 9. 2010
2. navýšení ceny díla z původních 1. 890. 500 Kč bez DPH na výsledných
2. 268. 600 Kč bez DPH, hrazeno ze schváleného rozpočtu OMZ pro rok 2010, z kapitoly 0205, § 3745, pol. 5169, ORG 00005 úklid obvodu
3. ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy zůstávají v platnosti
II.
Ukládá
1. Hápovi Vladimíru, Bc., referentovi
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatek - pravidelný úklid Pěší zóny Anděl
Termín plnění: 01.07.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout