27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/836/2010
 
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty

Rozdělení DVD z koncertu laureátů soutěže "Talent Prahy 5"

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozdělení 300 ks DVD pro propagační účely dle rozdělovníku v důvodové zprávě
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. zajistit rozdělení 300 ks DVD dle rozdělovníku v důvodové zprávě
Termín plnění: 30.09.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0