Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.06.2010  jako řádné
číslo usnesení 27/830/2010
 
Předkladatel: Kudrys Milan, PhDr., člen rady

Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a stanovení počtu zvláštních prostor pro hlasování pro volby do ZHMP a do ZMČ Praha 5, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. stanovení počtu členů okrskových volebních komisí a sídel ustanovených 81 volebních okrsků a počtu zvláštních prostor pro hlasování (zástěn)
II.
Ukládá
1. Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi MČ Praha 5
1.1. poskytnout každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do
45 dnů přede dnem voleb
Termín plnění: 31.08.2010
			Poměr hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout